Spring naar hoofd-inhoud
Stichting Koninklijk Apeldoorn

Stichting Koninklijk Apeldoorn

 

Apeldoorn heeft een bijzondere band met Paleis Het Loo en het Huis van Oranje.
Stichting Koninklijk Apeldoorn is in 1999 opgericht na de opheffing van de Stichting Viering inhuldiging Koningin Wilhelmina 1898-1998. De doelstelling van Stichting Koninklijk Apeldoorn luidt: "het initiëren en ondersteunen van die culturele en maatschappelijke activiteiten die zich richten op het verband tussen het Huis van Oranje, Paleis Het Loo en de Gemeente Apeldoorn".

Stichting Koninklijk Apeldoorn wil bijdragen aan de bekendheid van het unieke, koninklijke karakter van de stad Apeldoorn. Hiertoe organiseert het bestuur grootschalige evenementen en lezingen.

8 november 2019

De jaarlijkse lezing in het najaar in Paleis Het Loo is een vast onderdeel van het jaarlijkse programma van de Stichting Koninklijk Apeldoorn. Vanwege de verbouwing van Paleis Het Loo vond de lezing plaats op vrijdag 8 november 2019 in het naast het paleis gelegen Hotel De Keizerskroon.

Bekijk hier de foto's van de lezing...

Berry van den Hout
Berry van den Hout

25 mei 2018

Berry van den Hout, nieuwe voorzitter van SKA

25 mei 2018  Berry van den Hout nieuwe voorzitter van Stichting Koninklijk Apeldoorn. Berry is geboren in Tilburg en verhuisde in 1990 naar Apeldoorn waar hij rector werd aan het Veluws College. Berry is gehuwd met Jetje en heeft 2 kinderen.

Zilveren Erepenning van Apeldoorn voor aftredend voorzitter Cor Visser

25 mei 2018

Zilveren Erepenning van Apeldoorn bij afscheid van voorzitter SKA Cor Visser

Overdracht van de beelden van koning-stadhouder Willem III en koningin Mary Stuart II aan Paleis Het Loo op 25 mei 2018 was tevens de afsluiting van het voorzitterschap van Cor Visser van de Stichting Koninklijk Apeldoorn. Na deze rol 13 jaar te hebben vervuld trad Berry van den Hout aan als nieuwe voorzitter.

Meteen na de onthulling van de beelden ontving Cor Visser van burgemeester John Berends de Zilveren Erepenning van Apeldoorn. Het bestuur van Stichting Koninklijk Apeldoorn benoemde Cor Visser tot erevoorzitter.

Koning-stadhouder Willem III & Koningin Mary II Stuart
koning-stadhouder Willem III & koningin Mary II Stuart

25 mei 2018

Overdracht bronzen beelden aan Paleis Het Loo

Op 25 mei 2018 heeft Stichting Koninklijk Apeldoorn standbeelden van koning-stadhouder Willem III en koningin Mary II Stuart overgedragen aan Paleis Het Loo.

De beelden zijn in opdracht van de stichting gemaakt door beeldhouwer Eric Claus, die na een zorgvuldige selectie de opdracht heeft gekregen. De sculpturen zijn een onderdeel van het Willem & Mary 2017-project. Dit project is opgezet om het grote belang van koning-stadhouder Willem III en Mary Stuart II voor de ontwikkeling van de parlementaire democratie in West-Europa nader te belichten en aan een groter publiek kenbaar te maken. Geplaatst in het entreegebouw “Huis van Oranje” van Paleis Het Loo, zijn de beelden ook te zien tijdens de verbouwing van het paleis, waarvan de stallen en tuinen toegankelijk blijven. Ook worden regelmatig bijzondere evenementen georganiseerd.

25 mei 2018

Certificaat van overdracht aangeboden aan drs.M. van Maarseveen, directeur van Paleis Het Loo.

Drs. M.E. (Marieke) Spliethoff

1 januari 2018

Rubriek: Weetjes door Marieke Spliethoff

Na 4 jaar interessante wetenswaardigheden op deze website te hebben geschreven in de rubriek: “Weetjes”, zal vanaf 1 januari 2018 het stokje van  Dr. P.H. (Paul) Rem worden overgenomen door Drs. M.E. (Marieke) Spliethoff, oud- conservator van Paleis Het Loo.  De eerdere weetjes van Paul Rem blijven zichtbaar zodat u ze nog kunt nalezen.

Wij danken Paul hartelijk, mede namens u als lezer, voor zijn bijdrage in deze en verwelkomen tegelijkertijd Marieke Spliethoff  in de overtuiging een waardige opvolger te hebben gevonden voor  het invullen van wederom interessante onderwerpen in de rubriek “Weetjes” welke om de 3 maanden verschijnt.

Ga naar de rubriek: “Weetjes”
Vragen of reacties over deze  rubriek kunt richten aan: info@koninklijkapeldoorn.nl

Vanaf 8 januari 2018 RENOVATIE en UITBREIDING van Paleis Het Loo

De komende jaren werkt Paleis Het Loo aan een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Tegelijk met deze intensieve renovatie vindt een ondergrondse
 
uitbreiding van Paleis Het Loo plaats. Met een uitbreiding komt er meer ruimte voor wisseltentoonstellingen en publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie beter worden gepresenteerd aan de museumbezoekers.
Bent u benieuwd naar het ontwerp van het nieuwe Paleis Het Loo? Volg hier de verbouwing.

Beatrix door Jeroen Henneman
Beatrix door Jeroen Henneman
Terugblik op vrijdag 3 november: Lezing Beatrix Kunstkoningin

Voormalig koningin Beatrix en eigentijdse kunst, dat is een beproefde combinatie. Hoewel Beatrix zich bij haar aantreden direct profileerde als politiek vorstin, viel meteen op dat zij een bijzondere voorliefde aan de dag legde voor eigentijdse kunst.

Zelf was zij een gepassioneerd beeldhouwer, zij bouwde een collectie op en onderhield zich intensief met galeriehouders, museumdirecteuren en kunstenaars. Haar aanstelling tot gastconservator in het Stedelijk Museum in 2000 beschouwde zij als een persoonlijk hoogtepunt. Haar eigen stijl als vorstin, haar herkenbare looks en haar demonstratieve waardering voor kunst en cultuur maakten dat kunstenaars ook háár tot onderwerp kozen. Van Warhols Reigning Queen tot het rauwe realisme van Luc Tuymans

Bekijk hier de foto's gemaakt door Fokke de Boer