Anbi gegevens:

Naam: Stichting Koninklijk Apeldoorn

RSIN of Fiscaalnummer: 8089.78.111

Contactgegevens:

Postbus 2701, 7301 EE Apeldoorn

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden:

Voorzitter:  Dhr. C. J. Visser
Vice-voorzitter:  Dhr. R. Visser
Inkomend voorzitter:  Dhr. H.J.H.J. van den Hout
Secretaris:  Dhr C. Penning
Penningmeester:  Dhr. D.J. De Winter
Bestuurslid PR & Communicatie:  Dhr. L. H. ter Heide
Bestuurslid Digi-Communicatie:  Dhr. W. J. van den Berg
Bestuurslid Cultuur & Educatie:  Mevr. E. Oomen

 


Beleidsplan/Doelstelling:

De Stichting heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van díe culturele en maatschappelijke activiteiten in de gemeente Apeldoorn, die zich richten op het verband tussen Het Huis van Oranje, Paleis het Loo en de gemeente Apeldoorn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.  


Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van beloningen. Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:


Financiële verantwoording: